PRIVACYVERKLARING

Huidverzorging Puur & Passie, gevestigd aan Dorpsweg 24 te Spankeren, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://huidverzorgingpuurenpassie.nl
Dorpsweg 24
Spankeren

Persoonsgegevens die ik verwerk

Huidverzorging Puur & Passie verwerkt persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat u deze zalf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Familiegegevens

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk:

 • Gezondheid
 • Gegevens van personen jonger dan 16 jaar
 • Etnische afkomst
 • Levensstijl

Mijn website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen van websitebezoekers die jonger dan 16 jaar zijn. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat ik zonder toestemming persoonlijke gegevens verzamel over een minderjarige, neem dan contact op met me via info@huidverzorgingpuurenpassie.nl, dan verwijder ik deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk

Huidverzorging Puur & Passie verwerkt uw gegevens voor de volgende doelen:

 • Voor het afhandelen van uw betaling
 • Voor het afstemmen van de behandeling op uw huidtype
 • Voor het verzenden van mijn nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Om te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Om u te informeren over wijzigingen van mijn diensten en/of producten
 • Om goederen en/of diensten bij u af te leveren
 • Om aan wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen

Geautomatiseerde besluitvorming

Huidverzorging Puur & Passie neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of –systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Huidverzorging Puur & Passie) tussen zit.

Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar

Huidverzorging Puur & Passie bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet mij dit verplicht.

 • Voor- en achternaam: tot 2 jaar na ons laatste contactmoment
 • Adresgegevens: tot 2 jaar na ons laatste contactmoment
 • Telefoonnummer: tot 2 jaar na ons laatste contactmoment
 • E-mailadres: tot 2 jaar na ons laatste contactmoment
 • Geboortedatum: tot 2 jaar na ons laatste contactmoment
 • Familiegegevens: tot 2 jaar na ons laatste contactmoment
 • Gegevens over gezondheid: tot 2 jaar na ons laatste contactmoment
 • Huidtype: tot 2 jaar na ons laatste contactmoment

Delen van persoonsgegevens met derden

Huidverzorging Puur & Passie verkoopt uw gegevens niet door. Huidverzorging Puur & Passie verstrekt uw gegevens uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst  met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies of vergelijkbare technieken die ik gebruik

Huidverzorging Puur & Passie gebruikt de volgende cookies: functionele cookies, analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Huidverzorging Puur & Passie gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om een website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens door Huidverzorging Puur & Passie en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij mij een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens van u waar ik over beschik in een computerbestand naar u of een andere door u genoemde organisatie te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@huidverzorgingpuurenpassie.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (macine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen 4 weken, op uw verzoek.

Huidverzorging Puur & Passie wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe ik persoonsgegevens beveilig

Huidverzorging Puur & Passie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of als er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met mij op via: info@huidverzorgingpuurenpassie.nl

Chat openen
1
Hallo, leuk dat je mijn site bezoekt. Wat kan ik voor je doen?