Algemeen

Op het gebruik van deze website (www.huidverzorgingpuurenpassie.nl) zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden
van toepassing. Door gebruik te maken van deze website, word je geacht kennis te hebben
genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.

Gebruik van informatie

Huidverzorging Puur en Passie  (KvK 72.93.34.10 ) streeft ernaar op deze website altijd juiste en actuele informatie
aan te bieden. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat Huidverzorging Puur en Passie niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie. Huidverzorging Puur en Passie behoudt zich het recht voor om op elk moment de inhoud van de website aan te passen, of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan bezoekers mededeling te hoeven doen. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Huidverzorging Puur en Passie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie, of de website en evenmin voor het niet goed functioneren van de website.

E-mail

Huidverzorging Puur en Passie garandeert niet dat aan haar gezonden e-mails (tijdig) worden ontvangen of
verwerkt, omdat tijdige ontvangst van e-mails niet kan worden gegarandeerd.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle publicaties en uitingen vanHuidverzorging Puur en Passie zijn beschermd door auteursrecht en andere
intellectuele eigendomsrechten. Niets van de publicaties en uitingen mag op welke manier dan ook
verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder dat Huidverzorging Puur en Passie
daar vooraf schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.

Chat openen
1
Hallo, leuk dat je mijn site bezoekt. Wat kan ik voor je doen?